VeBe

(N)Stølsgarden VeBe

EMS: NFO f 0922

Father: Julius av Oseberg(N)
Mother: (N)Stølsgarden Oxana

Pedigree Photos