Av Oseberg(N)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er stjerne.gif

🏆 🏆 🎉 🎉 WE  HAVE  A  JUNIOR  WINNER 🎉 🎉🏆 🏆

💕💕 CH  SAGAH AV OSEBERG(N) JW 💕💕

She lives in Portugal with Bernardo Martins

Theodor av Oseberg(N)

Werner av Oseberg(N)